Directory

Cindy (Xinquan) Jiang

Senior Research Associate

Administration

jiang.533@osu.edu

614-292-2523